Novinky

TZ HOTREC: AIRBNB V New Yorku uznává registraci

Napsal/a Klára Hájková | 2.11.2016
Tiskové zprávy

 

- TISKOVÁ ZPRÁVA -

 

Významná platforma sdíleného ubytování konečně uznává registraci aktivit jako krok vpřed při prosazování ubytovacích pravidel

 

Brusel, 27. října 2016 – Těsně předtím, nežli byl s konečnou platností schválen legislativní návrh zavádějící postihy pro ty hostitele, kteří využívají online platformy sdíleného ubytování ke zveřejňování nabídek, jež jsou v rozporu s newyorskými předpisy týkajícími se krátkodobých pronájmů, navrhla největší platforma „sdíleného ubytování“ opatření ve shodě s požadavky evropského odvětví pohostinství kladenými na spolupracující ekonomiku.

 

Aby zabránila přijetí nového legislativního návrhu, společnost AirBnB sama přišla s návrhem regulovat v budoucnu situaci v New Yorku. Společnost navrhla taková opatření, která mohou být všeobecně akceptována, a po kterých konfederace HOTREC volala již dříve. Jedním z opatření navrhovaných platformou bylo zřízení registru hostitelů, který by státu usnadnil prosazování ubytovacích pravidel. Registrace krátkodobých pronájemních aktivit je klíčovým požadavkem HOTREC již po více nežli dva roky. Navíc platforma také navrhla přísná opatření zaměřená na hostitele prezentující vícenásobné nabídky, což představuje jasný případ profesionální obchodní činnosti. Konfederace HOTREC vždy vyzývala k jasnému rozlišování mezi privátní a profesionální činností, jejíž nejzřejmější formou je zveřejňování vícenásobných nabídek. Nicméně ve shodě s nedávnými metodickými pokyny Evropské komise by rovněž pravidelné pronájmy měly být považovány za profesionální činnost, která má být jako taková uznána a nemá profesionálům umožňovat vyhýbat se předpisům EU na ochranu spotřebitele. Pokus platformy však přišel příliš pozdě, radnice města New York již schválila legislativní návrh, jenž má zaručit lepší prosazování místního zákona o vícenásobném ubytování z roku 2010 (Multiple Dwelling Law).

 

Přesto je tato nabídka jasným znamením toho, že platformy jsou schopny se na zodpovědné spolupracující ekonomice podílet mnohem více.

 

„Konfederace HOTREC s uspokojením sleduje, že její zásadní požadavky na zodpovědnou spolupracující ekonomiku jsou nyní uznány i jedním z nejsilnějších hráčů na trhu“, uvedl Christian de Barrin, CEO HOTREC. „Platformy mají jasnou zodpovědnost za zachování čistoty trhu a ekonomiky, a tudíž za rovné podmínky pro všechny investory“, dodal pan de Barrin.

 

„Jelikož hostitelé jsou zanášeni do záznamů platforem v každém případě, povinná registrace aktivit na místních magistrátech je jediným možným dalším krokem vpřed při potírání nelegálních aktivit a tudíž i černé ekonomiky“, uzavřel Ramón Estalella, předseda pracovní skupiny HOTREC zabývající se spolupracující ekonomikou.

 

 

Co je to HOTREC?

Konfederace HOTREC zastupuje odvětví hotelů, restaurací a kaváren na evropské úrovni. Tento sektor představuje přibližně 1,8 milionu podniků, z nichž 99,5% jsou organizace malé a střední velikosti (91% z nich jsou mikro-podniky zaměstnávající méně než 10 osob). Tyto podniky vytvářejí přibližně 60% přidané hodnoty odvětví. Odvětví jen v samotné EU zajišťuje přibližně 10 milionů pracovních příležitostí. Společně s dalšími turistickými odvětvími je tento sektor 3. největším průmyslovým odvětvím v Evropě. Konfederace HOTREC zastřešuje 43 národních asociací, které zastupují zájmy tohoto sektoru ve 30 různých zemích Evropy

 

 

Další informace: www.hotrec.eu

TISKOVÝ KONTAKT: Daniel Makay +32(0)2 504 78 42, daniel.makay@hotrec.eu

 

 

***

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?  

Novinky

Mediální výstupy AHR ČR - červenec

31.7.2020
COVID-19 O nás v médiích

Mediální výstupy AHR ČR - červenec 2020

Projekt STAY SAFE a přehled zapojených členských zařízení

27.7.2020
COVID-19

Bližší informace k projektu STAY SAFE, zapojená členská zařízení.

 

Covid ubytování

20.7.2020
COVID-19 Press releases

rozhodnutí vlády o projektu COVID – ubytování