Novinky

TZ Hotrec: Zákaz parity sazeb, placených vyhledávacích pozic a omezování komunikace při online distribuci

Napsal/a David Hloch | 13.12.2016
Tiskové zprávy

- TISKOVÁ ZPRÁVA -

 

Zákaz parity sazeb, placených vyhledávacích pozic a omezování komunikace

při online distribuci:

HOTREC tleská Rakousku a Francii

 

Brusel, 7. prosince 2016 – Následně po vyslovení zákazu ustanovení o paritních sazbách v Německu a Francii je nyní Rakousko třetí důležitou turistickou zemí v Evropě, jež taková ustanovení ve smlouvách uzavíraných s hotely zakazuje. Navíc jsou ve Francii ještě nad rámec Macronova zákona přijatého v loňském roce za neplatná prohlášena i ustanovení související s určitými hodnotícími praktikami (ranking), jakož i ustanovení omezující přímou komunikaci hotelů s hosty obsažená ve smlouvách uzavíranými s Booking.com.

 

Zleva: Christian de Barrin, CEO HOTREC a Markus Luthe, předseda pracovní skupiny HOTREC pro oblast distribuce

 

Rakouské národní shromáždění schválilo dne 9. listopadu pozměňovací návrh k rakouskému zákonu o nekalé konkurenci, v němž jsou nyní ustanovení o nejlepších cenách a nejlepších podmínkách používaná ve smlouvách uzavíraných mezi hotely a OTA označeny za nečestnou praktiku, čímž jsou veškerá taková ustanovení zneplatněna. Po německých a francouzských hoteliérech tak i Rakušané budou opět moci nabízet svoje služby prostřednictvím svých různých distribučních kanálů za svoje vlastní ceny a za svých vlastních podmínek. Zákaz rovněž nachází oporu v národní legislativě pro oblast tvorby cen, která nyní zakazuje, aby ustanovení o paritních sazbách omezovala poskytovatele ubytovacích služeb ve svobodném stanovování cen.

Ve Francii pařížský obchodní soud dne 29. listopadu podpořil znění tzv. Macronova zákona přijatého v srpnu roku 2015, který ustanovení o paritě sazeb zakázal. Navíc prohlásil za neplatná ta ustanovení zakotvená ve smlouvách uzavíraných mezi hotely a Booking.com, jež se týkají hodnocení (která se mimo jiné odvíjí od úrovně provize a rychlosti jejího zaplacení). Byla věnována skutečná pozornost té okolnosti, že hodnocení (ranking), jež by se mělo řídit kvalitativními kritérii, se ve skutečnosti řídí kritérii finančními (placené hodnocení), přičemž klientům o tomto není poskytována žádná informace. Ustanovení, která hoteliérům brání v přímém kontaktu s jejich hosty, jsou aktuálním verdiktem rovněž prohlášena za neplatná.

Nedávná usnesení přijatá ve Francii a v Rakousku představují pozitivní posun směrem ke spravedlivějším a transparentnějším podmínkám na online trhu cestovního ruchu; a to přesto, že nadále zbývá odvést mnoho práce, aby byla učiněna přítrž nečestným obchodním praktikám v oblasti B2B vztahů“, uvedl Christian de Barrin, CEO HOTREC.

„Z celoevropského pohledu by se stále více zemí mělo těmito novými francouzskými a rakouskými příklady cítit povzbuzeno k omezování dominance online platforem a k redukování stávající nevyváženosti ve prospěch spotřebitelů a evropských hotelů, jež mají převážně charakter malých podniků a mikropodniků“, zdůraznil Markus Luthe, předseda pracovní skupiny HOTREC pro oblast distribuce.

Souběžně s tímto vývojem bude konfederace HOTREC nadále podporovat Evropskou komisi v její snaze shromažďovat fakta týkající se nečestných praktik online platforem v oblasti obchodních vztahů mezi společnostmi (B2B - business to business) s cílem trh v tomto ohledu narovnat.

 

Co je to HOTREC?

 

Konfederace HOTREC zastupuje odvětví hotelů, restaurací a kaváren na evropské úrovni. Tento sektor představuje přibližně 1,8 milionu podniků, z nichž 99% jsou organizace malé a střední velikosti (91% z nich jsou mikro-podniky zaměstnávající méně než 10 osob). Tyto podniky vytvářejí přibližně 59% přidané hodnoty odvětví. Odvětví jen v samotné EU zajišťuje přibližně 10,2 milionů pracovních příležitostí. Společně s dalšími turistickými odvětvími je tento sektor jedním z největších průmyslových odvětví v Evropě. Konfederace HOTREC zastřešuje 43 národních asociací, které zastupují zájmy tohoto sektoru ve 29 různých zemích Evropy.

 

 

 

Další informace: www.hotrec.eu

TISKOVÝ KONTAKT: Daniel Makay +32(0)2 504 78 42, daniel.makay@hotrec.eu

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?