Novinky

Vyjádření k zamítnutí novely „protikuřáckého zákona“

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 30.5.2018
Tiskové zprávy

Tisková zpráva

Vyjádření k zamítnutí novely „protikuřáckého zákona“

 

                                                                                                                                             V Praze dne 30. května 2018

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vyjadřuje své zklamání nad skutečností, že poslanci zamítli navrhovanou novelu tzv. „protikuřáckého zákona,“ protože mnohá opatření, navrhovaná novelou byla logická a zamezila by diskriminaci skupiny podnikatelů a odstranění některých sporných částí zákona, které vedou k právní nejistotě podnikatelů v pohostinství. Tento zákon silně poznamenalo zpolitizování tématu zákazu kouření v restauracích a prakticky nedošlo k racionální diskusi nad některými ustanoveními. AHR ČR není zastáncem kouření v restauracích, ovšem nedomnívá se, že je nutné tuto problematiku řešit plošným zákonným zákazem.

Přes opakované dotazy a argumenty, vyplývající z právního rozboru zákona, které AHR ČR zaslala jak Ministerstvu zdravotnictví, tak některým poslancům a premiérovi, dosud nikdo neřešil několik sporných ustanovení. Konkrétně nebyl nikdo schopen podnikatelům vysvětlit logiku a důvody, proč lze zřídit kuřárny ve veřejně přístupných prostorách, jako například na letišti, v hotelu apod., ale není možné takovou kuřárnu zřídit v restauraci.

Dále v zákoně zůstává § 11 odst. 6, který zakazuje podávat nebo prodávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že bude následně vykonávat činnost, kterou ohrozí zdraví nebo majetek lidí. Není zřejmé, jak má prodejce alkoholu zjišťovat, jakou činnost bude osoba vykonávat ani výkon jakých činností osobou pod vlivem alkoholu je způsobilý ohrozit zdraví nebo poškodit majetek.

Stejně tak § 16, který ukládá prodejci v ubytovacím zařízení, aby vykázal osobu mladší 18 let, která se vyskytuje v tomto zařízení a je pod vlivem alkoholu. Znamená to tedy, že byť je mladistvá osoba ubytována například v hotelu, je provozovatel povinen ji vykázat a to přesto, že má uzavřenou smlouvu o ubytování.

Přes opakované připomínky ze strany podnikatelů není ochota politiků ani státních institucí reálně se zabývat problémy, které tento zákon svou nedokonalostí může způsobovat nejen samotným provozovatelům restaurací, ale také zákazníkům. AHR ČR by přivítala skutečně racionální debatu odborníků nad některými spornými ustanoveními zákona, jejichž právní rozbor zasíláme spolu se shrnutím nálezu Ústavního soudu níže.

 Kontakt: ing. Václav Stárek starek@ahrcr.cz , tel. +420 602 765 632

  Protikuracky_zakon_Právní posouzení

 Ústavní soud ČR

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?