Novinky

TZ - Stanovisko k návrhům zákonů ( EET a tzv Protikuřácký zákon )

Napsal/a Artao | 3.6.2015
Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Stanovisko k návrhům zákonů schválených na dnešním zasedání Vlády ČR

 V Praze dne 3. června 2015

 

Elektronická evidence tržeb (EET)

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vnímala od počátku návrh na zavedení elektronické evidence tržeb (EET) jako jedno z opatření, které zajistí rovné podmínky podnikání. Na zařízení veřejného stravování a poskytovatele ubytovacích služeb se bude tato povinnost vztahovat již v první vlně postupného zavádění. AHR ČR je však zásadně proti zavedení EET, pokud bude vytvořen prostor pro rozšiřování výjimek z této povinnosti. To by v konečném důsledku pouze diskriminovalo jednu skupinu podnikatelů proti druhé, přičemž by se otevírala oficiální cesta k obcházení této povinnosti a tím by byla zcela potlačena myšlenka rovných podmínek na trhu.

AHR ČR spolu se Svazem obchodu a cestovního ruchu žádá jasné garance, že EET bude zavedena pro všechny oblasti podnikání, kde dochází k hotovostní platbě a to bez ohledu na velikost daného subjektu nebo jeho právní formu.

Návrh zákona je stále koncipován tak, že zásadní část povinností bude řešit pouze vyhláška vlády, jejíž návrh zatím není definován v detailech. Navíc vyhláška není dostatečně rigidním dokumentem, který by zaručoval, že nebude po prvních dvou krocích zavedení EET pro služby ubytovací, stravovací a obchod, přikročeno k rozšiřování dalších oborů, případně forem podnikání, které budou z povinnosti vyjmuty.

AHR ČR také upozorňuje na to, že je opakovaně obor veřejného stravování zmiňován jako nejvýznamnější tvůrce šedé ekonomiky. Z dostupných studií jasně vyplývá, že „nechuť k daňovým odvodům“ nevykazují podnikatelé ve veřejném stravování a ubytovacích službách zdaleka na prvním místě, jak je často mediálně deklarováno. Zdaleka největší krácení tržeb, dle ČSÚ a Ministerstva financí vykazuje stavebnictví, o kterém se nikde příliš nehovoří. Naopak zaznívají názory některých zástupců politických stran, že řemeslníci by měli být z této povinnosti vyjmuti.

 

„Protikuřácký zákon“ (novela zákona č. 379/2009 Sb.)

Takzvaný „Protikuřácký zákon“ (novela zákona č. 379/2009 Sb.) skrývá mnohem více rizik pro provozovatele restaurací a hotelů než pouhý zákaz kouření. Asociace hotelů a restaurací nesouhlasí s tímto zákonem v podobě, v jaké ji schválila vláda. Jedná se o další přenos odpovědnosti za neschopnost státu zajistit kontrolu a dodržování stávajícího zákona. Platit mají však opět podnikatelé.

Za posledních deset let naši politici neudělali jediné opatření, které by pomohlo podnikání v gastronomii a pohostinství všeobecně. Naopak většina zákonů dále přenáší finanční zátěž a odpovědnost na podnikatele. Protikuřácký zákon je toho typickým příkladem.

Zákon, kromě nepřípustné regulace cen nealkoholických nápojů v restauracích, přináší odpovědnost podnikatele za skutečnost, že se v jeho provozovně bude vyskytovat mladistvá osoba „zjevně v podnapilém stavu“. Není zcela jasné, kdy je osoba zjevně podnapilá a kdy zjevně podnapilá není. To v praxi znamená, že zákon předpokládá, že provozovatelé hotelů a restaurací budou při vstupu zjišťovat věk hostů a nezletilcům by měli provést dechovou zkoušku na alkohol. Toto opatření je zatím nejabsurdnějším v historii našich politiků a jeho implementace nemá žádnou oporu v zákoně. Provozovatelé restaurací by pravděpodobně museli mít u vchodu policistu, který by měl právo hosty lustrovat. Nebo právo lustrovat občany dostane obsluhující personál. Přitom stávající zákon se opírá o nutnost prokázat prodej alkoholu. Sankce mohou být až likvidační.

Plošný zákaz kouření bude poslední tečkou pro provozovatele některých pivnic a hostinců, zvláště na venkově, kteří budou stát před rozhodnutím své podnikání ukončit. Podle dostupných studií z Irska, tento zákaz přinesl za deset let nárůst nezaměstnanosti v oboru o 14% a 10% úbytek restaurací. V České republice trvale klesají tržby v restauracích, jak uvedl za minulý rok ČSÚ. Opatření, která stát poslední dobou zavádí, včetně povinnosti značit alergeny, rozšíření kontrolních orgánů hygieny z jednoho na tři, povinnost hlásit potraviny živočišného původu dovezené z jiných zemí EU a další, nejen staví podnikatele v pohostinství do role úředníků, ale zatěžují je časově i finančně.

Ministerstvo zdravotnictví přitom přípravu tohoto zákona ani nediskutovalo se zástupci dotčených podnikatelů.

AHR ČR vyzývá zákonodárce, aby se při posuzování výše uvedených návrhů zákonů zabývali pouze všemi aspekty, které tento návrh přinese a to nejen pro provozovatele restaurací, ale také jejich zaměstnance a zákazníky.

 

Kontakt: Václav Stárek, GSM : +420 602 765 632, starek@ahrcr.cz

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?