Novinky

TZ - Uspěchaná dohoda o cestovních balíčcích

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 15.12.2014
Tiskové zprávy

                                                                                     

- TISKOVÁ ZPRÁVA -

 

„Uspěchaná dohoda o cestovních balíčcích vážně poškodí odvětví pohostinství“, sdělila Radě ministrů pro konkurenceschopnost konfederace HOTREC

 

Brusel, 3. prosince 2014 – Jelikož bude Rada ministrů pro konkurenceschopnost zítra projednávat kompromisní text nové Direktivy o cestovních balíčcích navržený předsednictvím EU, HOTREC, evropská konfederace zastupující evropské odvětví pohostinství, vyzývá Radu k pozdržení uzavírání jakýchkoliv dohod až do okamžiku, kdy budou nalezena realizovatelná řešení, která nebudou mít pro odvětví pohostinství takový škodlivý dopad, jako by měl současný kompromis.

 

Při vší úctě ke snahám italského předsednictví má evropské odvětví pohostinství za to, že současný kompromisní text, jenž má být nyní Radou ministrů pro konkurenceschopnost projednáván, ublíží hotelovému odvětví v celé Evropě, neboť neřeší některé dlouhodobé problémy, které odvětví pohostinství s návrhem Komise má.

 

„Tento text trpí několika nedostatky a je jako takový prostě nepřijatelný. S ohledem na negativní dopady, které by aktuální text pro hotelové odvětví měl, by Rada neměla dohodu uspěchat jenom proto, aby první čtení proběhlo ještě do konce tohoto roku. Odvětví i spotřebitelé si zaslouží něco lepšího“,prohlásil Christian de Barrin, CEO HOTREC.

 

Skutečnost je taková, že kompromis navrhovaný italským předsednictvím by do podoby balíčků transformoval mnohé hotelové služby, které v současnosti dle stávající Direktivy za balíčky považovány nejsou. To by mělo za následek výrazné dodatečné náklady, které si mnohé z evropských hotelů nemohou dovolit, přičemž se jedná o jedno z mála odvětví, které nadále vytváří tisíce pracovních příležitosti i navzdory současné hospodářské realitě.

 

Tento krok by navíc nepřímo a neúmyslně zakazoval četné reklamní nabídky typické pro brzké a pozdní rezervace prováděné v nezávislých hotelech, neboť text ignoruje skutečnost, že mnohé z těchto reklamních nabídek jsou dostupné na internetových serverech, jako jsou Expedia a jim podobné, kde si je spotřebitelé mohou sami zkombinovat do balíčků.

 

Konfederace HOTREC proto vyzývá Radu ministrů pro konkurenceschopnost k tomu, aby zatím neuzavírala žádné dohody o obecnému přístupu k Direktivě o cestovních balíčcích, tak aby vznikl časový prostor potřebný k nalezení řešení, která jsou pro evropské odvětví pohostinství realizovatelná.

 

Co je to HOTREC?

Konfederace HOTREC zastupuje sektor hotelů, restaurací a kaváren na evropské úrovni. Toto odvětví představuje přibližně 1,8 milionu podniků, z nichž 99% jsou organizace malé a střední velikosti (91% z nich jsou mikro-podniky zaměstnávající méně než 10 osob). Tyto podniky vytvářejí přibližně 59% přidané hodnoty odvětví. Odvětví pohostinství jen v samotné EU zajišťuje přibližně 10,2 milionu pracovních příležitostí. Společně s dalšími turistickými odvětvími je tento sektor jedním z největších průmyslových odvětví v Evropě. Konfederace HOTREC zastřešuje 42 národních asociací, které zastupují zájmy tohoto sektoru ve 27 různých zemích Evropy.

 

           

Další informace získáte na: www.hotrec.eu

TISKOVÝ KONTAKT: Alexis Waravka, Manažer pro styk s veřejností, +32(0)2 513 63 23, alexis.waravka@hotrec.eu  

 

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?