Novinky

TZ: HOTREC vítá akce Evropské komise proti zavádějícím informacím na internetových turistických rezervačních portálech

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 20.4.2017
Tiskové zprávy

HOTREC vítá akce Evropské komise proti zavádějícím informacím na internetových turistických rezervačních portálech

 AHR_bez-textu.jpgHotrec logo final-new.JPG

Brusel – 11. dubna 2017 – Vyšetřování vedená ze strany Evropské komise a úřadů na ochranu spotřebitelů ukazují, že spotřebitelé čelí narůstajícímu počtu problémů v souvislosti s online turistickými službami. Skutečnost je taková, že turistické portály patří mezi služby, jimž jsou nejčastěji adresovány stížnosti spotřebitelů, uvedla Evropská komise. Mezi klíčová zjištění aktuálně probíhajících šetření patří praktiky související s vyvoláváním dojmu omezenosti nabídky, s inzerovanými, ale ve skutečnosti nedostupnými akčními nabídkami a se stížnostmi týkajícími se zobrazování cen. HOTREC vítá zintenzivnění snah Evropské komise a úřadů na ochranu spotřebitelů zasahovat proti takovýmto nečestným praktikám, jež aktivně přispívají k nečestným a neprůhledným okolnostem ovlivňujícím nejen spotřebitele, ale i poskytovatele služeb v pohostinství. 235 internetových stránek (66.8% z celkového počtu 352 vyšetřovaných) vykazujících nesrovnalosti musí zjištěné nedostatky napravit.

 

Evropská komise prošetřila 352 internetových stránek porovnávajících ceny a zajištujících rezervace v souvislosti s cestovním ruchem, z nichž bylo 83 hotelových rezervačních serverů. Téměř 1/3 z těchto stránek nepodávala jasné informace o konečné ceně a o způsobu výpočtu ceny. Dalším důležitým poznatkem bylo, že ve více nežli 1/4 případů byli spotřebitelé vystavováni nátlaku formou vyvolávání pocitu omezenosti nabídky, aniž by bylo zmíněno, že tato omezená dostupnost se týká pouze jednoho konkrétního internetového serveru. Takové praktiky mívají za následek uspěchaná rozhodnutí ze strany spotřebitelů, kteří tak nemusejí provádět pro ně subjektivně tu nejlepší volbu, a rovněž vedou k vyššímu počtu storen, jimž by se bylo dalo předejít, a tím přispívají k dalším zmatkům na trhu.

 

Inzerované, avšak nakonec nedostupné akční nabídky, byly zjištěny u více nežli 1/5 internetových portálů, což vyvolává další rozčarování mezi spotřebiteli. Rovněž více nežli 1/5 vyšetřovaných serverů prezentovala spotřebitelům recenze nejasným způsobem, nebo jejich recenze obsahovaly prvky, které mohly zpochybňovat jejich věrohodnost.

 

„Evropské odvětví pohostinství vítá šetření Evropské komise a vyzývá k intenzivnějšímu prosazování práv rovněž u dalších zavádějících praktik, jako je např. neoznačování zaplacených výsledků”, uvedl Markus Luthe, předseda pracovní skupiny HOTREC pro oblast distribuce.

 

„Konfederace HOTREC při několika příležitostech upozornila evropské instituce na nečestné a zavádějící praktiky používané platformami v cestovním ruchu. Rovněž ve světě platforem cestovního ruchu lze spotřebitelům doporučit, aby si také kontrolovali nabídku přímo u dodavatele”, uzavřel Christian de Barrin, CEO HOTREC.

 

 

 

 

 

Co je to HOTREC?

Konfederace HOTREC zastupuje odvětví hotelů, restaurací a kaváren na evropské úrovni. Tento sektor představuje přibližně 1,8 milionu podniků, z nichž 99% jsou organizace malé a střední velikosti (91% z nich jsou mikro-podniky zaměstnávající méně než 10 osob). Tyto podniky vytvářejí přibližně 59% přidané hodnoty odvětví. Odvětví jen v samotné EU zajišťuje přibližně 10,2 milionů pracovních příležitostí. Společně s dalšími turistickými odvětvími je tento sektor jedním z největších průmyslových odvětví v Evropě. Konfederace HOTREC zastřešuje 43 národních asociací, které zastupují zájmy tohoto sektoru ve 29 různých zemích Evropy.

 

 

Další informace: www.hotrec.eu

TISKOVÝ KONTAKT: Daniel Makay +32(0)2 504 78 42, daniel.makay@hotrec.eu

 

***

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?