Novinky

Úprava pracovnělékařských prohlídek s účinností od 1. 4. 2013

Napsal/a Administrátor | 26.4.2013
Naše stanoviska

Úprava pracovnělékařských prohlídek s účinností od 1. 4. 2013

Ke dni 31. 3. 2013 skončilo přechodné období stanovené ust. § 98 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v rámci kterého bylo možno odložit účinnost z. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách až k 1. 4. 2013. V souvislosti s přijetím tohoto zákona bylo nutné připravit i prováděcí vyhlášku, která by povinnosti stanovené v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, detailněji rozpracovala. Dne 3. 4. 2013 byla prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb., vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče vyhlášena ve Sbírce listin. Níže si dovolujeme upozornit na klíčové změny v právní úpravě a navrhnout, jaké kroky je třeba podniknout pro naplnění požadavků právní úpravy.


Celý článek najdete  ZDE

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?