Novinky

Usnesení vlády z jednání 12. října 2020

Napsal/a Kristýna Čenská | 13.10.2020
COVID-19

Vážení členové,

 

zasíláme aktuální informace u vývoje situace.

 

Jednání s vládou - na základě včerejšího usnesení vlády jsme zahájili dnes v ranních hodinách jednání s vicepremiérem Karlem Havlíčkem a ostatními členy vlády a budeme prosazovat vytvoření programu kompenzací pro ubytovací a stravovací služby.

Prosazujeme:

100% kompenzaci mezd pro období uzavření provozů v rámci programů ANTIVIRUS, cílené na postižené obory.

Prodloužení programů ANTIVIRUS ve všech kategoriích minimálně do ledna 2021.

Prodloužení moratoria na úvěry do ledna 2020

Vytvoření programu kompenzací pro všechna gastronomická zařízení - stravování - parametry se právě snažíme definovat

Obnovení programu COVID - nájemné - bez nutnosti dohody s pronajímatelem a v plné výši pro období uzavření provozů

Obnovení programu COVID - ubytování za měsíce září - říjen, případně dále

 

 

Usnesení vlády ČR z jednání dne 12. října. Na usnesení navazují ještě 2 mimořádná opatření MZd.

Pro Vás je nejdůležitější  USNESENÍ VLÁDY ČR č. 1021 (příloha 1-hromadné akce) a Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest (pozor – toto MO je s účinností od 13. října 2020).

 

Ostatní usnesení obsahují povinnosti, které jsou uloženy jiným subjektům.

 

Shrnutí opatření platí od ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. s výjimkou zavření škol, které platí do 1. listopadu 2020.

 

Omezení shromažďování

 • Lidé se mohou shromažďovat v maximálním počtu 6 osob. Výjimku mají orgány státní správy a samosprávy.
 • Omezení se týká skupin venku i vevnitř, například i sportovců.

Pití alkoholu

 • Zakazuje se pití alkoholu na veřejně přístupných místech.

Restaurace

 • Od půlnoci na 14.10. úplně zavřou restaurace, kluby i bary. Nevztahuje se na provozovny rychlého občerstvení. Bude možné prodávat jídlo s sebou ve výdejních okýnkách.
 • Hotelové restaurace mohou mít otevřeno do 20:00 hodin, ale pouze pro hotelové hosty.

Roušky (platí od 13.10.!)

 • Mimo stávající povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech se zavádí i povinnost nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy. Tedy na nástupištích, přístřešcích MHD nebo v čekárnách.

Školy

 • Zavírají se všechny školy s výjimkou škol mateřských. Budou vyčleněna zařízení pro děti pracovníků záchranného systému, především lékařů a zdravotních sester.
 • Vysoké školy mohou pořádat zkoušky, kde není více než 10 lidí.
 • Zakazuje se pobyt studentů, kteří mají jiné bydliště v ČR, na kolejích.
 • Na středních školách bude zakázána praktická výuka.
 • Základní umělecké školy musí zrušit i dosud povolenou výuku jeden na jednoho.

 

Upozornění na nejdůležitější změny v usnesení k hromadným akcím a provozu provozoven:

Vláda

I. zakazuje

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorách, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:

 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 • přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry;
 • s tím, že:
 • a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,
 • b) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob
 • c) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne; pro účel oslavy podle tohoto písmene se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.,

 

II. omezuje

1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,

b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,

c) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,

d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,

 e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,

f) zákaz produkce živé hudby a tance,

g) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

 

4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že:

a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,

b) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

c) provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,

d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,

e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),

f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,

 

5. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti,..

 

Všechna usnesení najdete viz níže.

 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-13-10-2020-do-odvolani

 Mimoradne-opatreni-krajsti-koordinatori-intenzivni-pece-s-ucinnosti-od-14-10-2020

 1--hromadne-akce-1021

 2--provoz-skol-1022

 3--zajisteni-mediku-1023

 4--socialni-davky-1026

 5--Socialni-sluzby-pro-deti-1027

 6--Poskytovani-soc--sluzeb-1028

 7--zakaz-vychazeni-1029

 8--Pece-o-deti-1033

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?  

Novinky

Mediální výstupy AHR ČR - říjen

21.10.2020
COVID-19 O nás v médiích

Mediální výstupy AHR ČR - říjen  2020

Mimořádné opatření od 21.10.2020

19.10.2020
COVID-19 Naše stanoviska

Mimořádné opatření týkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti s účinností od 21.10. od 0:00 hod do odvolán.