Novinky

Valná hromada členů AHR ČR

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 10.11.2017
Naše stanoviska

Vážení členové AHR ČR,

zveme vás na jednání Valné hromady AHR ČR, které se uskuteční 1.prosince 2017 od 16.50h v hotelu NH Coleection Olomouc Congress. Materiály k jednání budou uloženy v členské části webu před konáním VH.

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte paní M.Jaklovou - jaklova@ahrcr.cz

Program jednání VH níže

 

 

P R O G R A M :

Valnou hromadu řídí: J. Vaculka

 

16:50 – 16:55             Zahájení Valné hromady a schválení jejího programu

16:55 – 17:00             Volba pracovních komisí  - Mandátová komise; Návrhová komise

17:00 – 17:10             Zpráva o činnosti AHR ČR za období od poslední Valné hromady

17:10 – 17:15             Zpráva Kontrolní a revizní komise a Schválení Zprávy o hospodaření a řádné účetní závěrce za rok 2016

17:15 – 17:25             Plán činnosti AHR ČR v roce 2018

17:25 – 17:30             Schválení Plánu činnosti AHR ČR v roce 2018

17:30 – 17:40             Předběžná zpráva o hospodaření AHR ČR v roce 2017, návrh rozpočtu na rok 2018 a Schválení rozpočtu

                                   na rok 2018

17:40 – 17:45             Zpráva Mandátové komise o počtu platných hlasů              

17:45 – 17:50             Návrh usnesení Valné hromady AHR ČR

17:50                          Závěr Valné hromady

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?