Novinky

Vítáme změny v autorském zákoně

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 20.1.2017
Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vítáme změny v autorském zákoně

V Praze dne 20. ledna 2017

 

Asociace hotelů a restaurací vítá dnešní rozhodnutí poslanců, kteří vyslyšeli stížnosti podnikatelů na neodůvodněný skokový růst autorských poplatků schválením pozměňovacích návrhů v autorském zákoně. Zároveň je pozitivním signálem, že bylo zabráněno dalšímu zvyšování poplatků pro školy, knihovny, které by představovalo další zvyšování nákladů nejen pro tyto instituce, ale také pro státní rozpočet.

Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu řekl: „Vnímáme jako průlomový fakt, že můžeme sami vyvolat soudní spor ve věci nepodloženého zvyšování sazebníků kolektivních správců, které jen v letošním roce zvýšila jak OSA, tak Intergram o 30%. Doufáme, že Ministerstvo kultury nyní dostalo nástroj pro korekci neopodstatněných požadavků kolektivních správců autorských práv na zvyšování svých cen. V konečném důsledku totiž ti, kdo platí poplatky čelí každoročnímu zdražování, zatímco kolektivní správci nechávají bez povšimnutí například ubytování v soukromí, které dnes již tvoří 25% celkově realizovaných přenocování v České republice“.

Asociace hotelů a restaurací je přesvědčena, že stát by měl regulovat ceny za autorské poplatky, protože kolektivní správci jsou stále v monopolním postavení vůči uživatelům autorských děl, což bylo ostatně konstatováno i v rámci kulatého stolu, který na toto téma uspořádala Hospodářská komora ČR. Stejně tak jsou až dosud zcela nepřehledné sazebníky kolektivních správců a podmínky byly až dosud měněny tak, že se běžný uživatel nemá šanci v těchto sazebnících vyznat. AHR ČR již několik let plně zastupuje své členy a uzavírá za ně hromadnou kolektivní smlouvu, což se jeví jako nejefektivnější způsob obrany proti neustále rostoucím nárokům ze strany OSA a Intergram.

 

Kontakt ing. Václav Stárek starek@ahrcr.cz GSM +420 602 765 632

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?