Novinky

Volby do EU 2019 - priority odvětví

Napsal/a David Hloch | 9.4.2019
Naše stanoviska

Cestovní ruch je stále významnějším odvětvím hospodářství, které jen v České republice generuje pro veřejné rozpočty více jak 100 mld. Kč ročně. Pohostinství, respektive ubytovací a stravovací služby, pak tvoří více než polovinu celkových příjmů z cestovního ruchu. Podpora cestovního ruchu ze strany státu je tedy přínosná nejen z pohledu zaměstnanosti, ale především také významná pro zajištění zdrojů příjmu veřejných financí. Možnosti udržitelnosti a dalšího rozvoje cestovního ruchu na národní úrovni značně ovlivňují také podpora, ale i případné regulace na úrovni Evropské unie, jejíž nedílnou součástí naše země je již patnáctým rokem.
V souvislosti s volbami do Evropského parlamentu spolupracovala Asociace hotelů a restaurací České republiky s evropskou konfederací HOTREC na tvorbě „White Papers“ – Bílé knihy pohostinství v Evropě. Tento dokument, jehož stručný souhrn Vám předkládáme, se
zabývá prioritami, které by bylo dobré na evropské úrovni řešit v období let 2019 – 2024.

 Volby do EU 2019 fin

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?