Novinky

Vyjímky z EET podporují nerovné postavení podnikatelů

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 30.8.2016
Tiskové zprávy

Asociace hotelů a restaurací České republiky vnímala zavedení EET jako jeden z nástrojů k narovnání podmínek na trhu. Včera představené „upřesnění“ Ministerstva financí, které již obsahuje výjimku i pro stánkový prodej, a to na více než jeden rok, bude mít zcela opačný dopad. Jedná se o další krok k likvidaci českého pohostinství.

Dle vyjádření MF se nebude elektronická evidence tržeb týkat stánkového prodeje bez vybavení – stolů a židlí. Tento výklad chápe AHR ČR jako naprosto nesystémové opatření, které ukládá pouze jedné skupině podnikatelů při stejném předmětu podnikání, tedy veřejné stravování, více povinností než skupině jiné. „V praxi to znamená nerovné podmínky podnikání a ne jejich narovnání, jak nám po celou dobu tvrdil ministr financí Andrej Babiš. Pokud bude na stejném místě nabízet své služby restaurace a stánkové občerstvení, přičemž stánky nebudou muset evidovat tržby a vydávat účtenky, je to jen další cesta k daňovým únikům a nekalé konkurenci.“ Řekl k prohlášení prezident AHR ČR, Václav Stárek, který vnímá tento krok spíše jako předvolební snahu o získání voličů, než deklarovaný zájem o zefektivnění výběru daní. Stánkový prodej realizuje nemalé tržby a jeho kontrola je již v současné době velmi problematická. Z opatření také vyplývá, že restaurace, která bude část svých produktů prodávat na stánku, nemusí tyto tržby také evidovat. Takže kontrolní činnost bude ještě problematičtější a otvírá jen cestu k nekalým praktikám.

AHR ČR podmiňovala svou podporu EET od počátku tím, že nebudou připuštěny výjimky, které by opět diskriminovaly poctivé podnikatele proti těm, kteří krátí daně. Další podmínkou bylo odstranění nerovnosti v oblasti DPH, kdy pohostinství jako jediný obor má u pokrmů na vstupu DPH snížené (15%) a na výstupu základní sazbu (21%). K tomuto narovnání dojde zároveň od 1. prosince 2016. Nejedná se o snižování DPH pro restaurace, jak je často deklarováno, nýbrž o narovnání nesystémového opatření, na které léta dopláceli poskytovatelé hostinských služeb.

Další absurdní výjimkou jsou školní jídelny.  Pokud podnikají komerčně a nabízejí stravování veřejnosti, pak soukromé školy budou podléhat EET, zatímco školy zřízené státem tržby evidovat nebudou vůbec. Stejně tak EET přináší výjimky pro veřejně prospěšné poplatníky a neziskové organizace. Běžná hospůdka tak musí evidovat tržby, ale sportovní spolek na fotbalovém hřišti, který je zřízen veřejně prospěšnou organizací, evidovat nebude. Mnoho let upozorňují provozovatelé venkovských restaurací na nekalou konkurenci právě ze strany hasičských spolků, sportovních klubů apod.

Zákon, který měl sloužit k narovnání podnikatelského prostředí, s těmito výjimkami spíše přinese likvidaci drobných podnikatelů zvláště na venkově, vytvoří nerovnou konkurenci mezi podnikateli a uvolňuje další cesty k jeho obcházení.

AHR ČR se domnívá, že v této podobě dochází dokonce k porušení ústavy a rovného přístupu ke všem podnikatelům. Za této situace zváží další kroky k ochraně nejen svých členů, ale podnikatelů v pohostinství všeobecně.

Kontakt: ing. Václav Stárek starek@ahrcr.cz , GSM +420 602 765 632

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?  

Novinky

Mediální výstupy AHR ČR - červenec

31.7.2020
COVID-19 O nás v médiích

Mediální výstupy AHR ČR - červenec 2020

Projekt STAY SAFE a přehled zapojených členských zařízení

27.7.2020
COVID-19

Bližší informace k projektu STAY SAFE, zapojená členská zařízení.

 

Covid ubytování

20.7.2020
COVID-19 Press releases

rozhodnutí vlády o projektu COVID – ubytování