Novinky

Žádost o bližší informace k dodržování některých ustanovení Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 9.3.2017
Naše stanoviska

Vážený pane ministře,

v souvislosti s blížící se účinností Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek (dále jen „Protikuřácký zákon“) se na Vaše ministerstvo, jakožto
předkladatele návrhu Protikuřáckého zákona, obracíme s žádostí o stanovisko k jeho
vybraným ustanovením uvedeným níže. Ze strany členů naší asociace zaznamenáváme již
nyní, několik měsíců před nabytím účinnosti Protikuřáckého zákona, četné dotazy týkající se
některých ustanovení Protikuřáckého zákona resp. způsobu, jakým má být zajištěno jejich
dodržování v praxi.

Celý text najdete zde:  17-03-07-dotaz-ministerstvo-zdravotnictvi-k-protikurackemu-zakonu

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?