Novinky

Zákon o směnárenské činnosti

Napsal/a Administrátor | 14.11.2013
Naše stanoviska

Zákon o směnárenské činnosti

Dne 5.11.2012 Vláda v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2012 předložila sněmovně návrh zákona o směnárenské činnosti. Relevantním právním předpisem v oblasti upravené navrhovaným zákonem je zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. Vládní návrh zákona o směnárenské činnosti byl schválen Poslaneckou sněmovnou i Senátem a dne 27.8.2013 byl podepsán prezidentem.

Nový zákon zahrne právní úpravu poskytování směnárenských služeb, a to jak veřejnoprávní podmínky pro provozování této činnosti, tak i úpravu soukromoprávních vztahů při ní vznikajících. Zákon o směnárenské činnosti ve své veřejnoprávní části upravuje již existující kategorii nebankovních provozovatelů směnárenské činnosti (směnárníka), zavádí však určité regulatorní a dohledové požadavky. Obsahuje ale i soukromoprávní část, ve které jsou upraveny soukromoprávní vztahy při poskytování směnárenských služeb – kurzovní lístek, předsmluvní informační povinnost, vydání dokladu o provedení směnárenského obchodu, atd.

Návrh zákona byl průběžně konzultován s Českou národní bankou v souladu s dohodou o spolupráci při přípravě návrhů vnitrostátních právních předpisů týkajících se finančního trhu. Zákon o směnárenské činnosti obsahuje zmocnění pro vydání vyhlášky České národní banky v oblasti podoby žádosti a oznámení podle zákona, dále pro informační povinnost provozovatele směnárenské činnosti vůči České národní bance. Důvodem je technická povaha či rozsah těchto pravidel, které je proto vhodnější upravit prováděcím předpisem.

Hlavní změny oproti současné úpravě spočívají ve vyšší ochraně spotřebitelů, zejména zahraničních turistů. Směnárník bude muset získat oprávnění k provozování směnárenské činnosti od České národní banky, podmínky pro získání oprávnění budou upřesněny vyhláškou České národní banky. Vyhláška bude dále specifikovat i informační povinnost směnárníků a konkrétní požadavky na kurzovní lístek a doklad o provedení směnárenského obchodu.

Více o zmiňovaném zákonu najdete ZDE


Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?