Novinky

Zeptali jsme se politických stran

Napsal/a Klára Stárek Zachariášová | 3.10.2018
Zpravodaj

Jak jsme informovali na našem setkání Prague Chapter, zeptali jsme se všech politických stran, kandidujících ve volbách do zastupitelstva Hl. m. Prahy na jejich představy o podpoře rozvoje cestovního ruchu. Odpovědi jednotlivých stran zasíláme přehledně v příloze, strany jsme seřadili podle abecedy. V tabulce jsou uvedeny všechny strany a to i v případě, že jsme jejich odpověď do uzávěrky neobdrželi, neboť se domníváme, že nezodpovězené otázky jsou určitým signálem zájmu dané strany o tuto problematiku. Odpovědi mohou složit pro orientaci nejen našim členům a jejich zaměstnancům, ale také jako důležitý nástroj dalších vyjednávání po volbách.

Anketa obsahuje pouze tři otázky, které se týkají řešení problematiky sdíleného ubytování, využití finančních prostředků generovaných z místních poplatků za ubytování a celkové představě o podpoře cestovního ruchu v Praze všeobecně.

Věříme, že tato iniciativa pomůže jako argumentace pro naše požadavky, ale zároveň poslouží také k většímu povědomí politiků o významu cestovního ruchu pro naše hlavní město.

  odpovědi politických stran - komunální volby 2018 Praha

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?