Novinky

Nařízení k označování balených potravin měrnou cenou

Napsal/a Artao | 9.10.2014
Naše stanoviska

 

Vážení kolegové,

na podnět některých z našich členů ve věci ukončení výjimky na povinnost označovat balené potraviny kromě ceny prodejní také cenou měrnou vám oznamujeme, že toto nařízení se nevztahuje na gastronomické provozy.

Originálně balené výrobky jako jsou oříšky, mandle, nápoje atd. v restauracích jsou dle zákona chápány jako výrobky, které jsou nabízeny během poskytování služby a jako takové jsou v restauracích vyjmuty z povinnosti býti označeni měrnou cenou.

Níže přikládáme stanovisko právního odboru ČOI:

Po konzultaci s právním odborem ČOI Vám poskytuji  následující  odpovědi:

Výjimka z povinnosti označovat výrobky prodejní cenou současně s měrnou cenou podle § 13, odst. b), c) a j) zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, přestala platit k datu 1. 5. 2014. Jedná se o tyto případy:

b) u výrobků při prodeji s obsluhou,

c) při prodeji formou samoobsluhy na prodejní ploše menší než 400 m2,

j) u výrobků nabízených v prodejních automatech.

Dle právního názoru České obchodní inspekce se tyto výjimky, jejichž platnost skončila, netýkají provozoven poskytujících restaurační služby. V těchto provozovnách jsou výrobky nabízeny během poskytování služby (§ 13, písm. h), kde výjimka z povinnosti uvádět měrnou cenu  současně s prodejní cenou stále  trvá. 

Jiná situace je v případě  restauračních zařízení, pokud provozují automaty s nápoji/potravinami. Pro ně platí povinnost označovat nabízené nápoje  či potraviny kromě  prodejní ceny také cenou měrnou. Způsob, jakým  informaci o ceně spotřebiteli poskytnou (zda ceníkem na prodejním automatu či na každém výrobku), je na rozhodnutí poskytovatele služeb/provozovatele automatu.  

U ostatních případů prodeje výrobků (tj. písmen citovaného § 13 níže uvedených), výjimka z povinnosti uvádět měrné ceny kromě cen prodejních nepozbyla platnosti. Tj. konkrétně:  

a) pokud je měrná cena shodná s prodejní cenou,

d) u výrobků, u kterých by vzhledem k jejich povaze nebo účelu takové označení nebylo vhodné nebo by bylo zavádějící,

e) u výrobků podléhajících významným změnám na objemu nebo hmotnosti,

f) při změně ceny z důvodu nebezpečí znehodnocení výrobku podléhajícího rychlé zkáze,

g) u kombinace různých výrobků v jednom obalu, 

h) u výrobků, které jsou nabízeny během poskytování služby,

i) u dražeb a nabídky uměleckých děl a starožitností.

K Vašemu druhému dotazu, ohledně měrné ceny u balených potravin nabízených v restauraci (např.  mandlí, oříšků, tyčinek, ale i nápojů…) je ČOI toho názoru, že se opět jedná o výrobky, které jsou nabízeny běhemposkytované služby (§ 13, písm. h) zákona o cenách), a povinnost uvádět měrnou cenu  kromě ceny prodejní se na ně i nadále nevztahuje.

(Mgr. Miloslava Fléglová, ČOI)

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?