Výhody členství v AHR ČR pro restaurace

Informační servis a prosazování společných zájmů jsou vnímány jako jedny z nejdůležitějších výhod členství. Nemusíte ztrácet čas vyhledáváním informací, my to uděláme za Vás. 

Prosazujeme společné zájmy:

Jsme relevantním partnerem veřejné správy. V období pandemie Covid-19 jsme jasně formulovali potřeby našeho odvětví. Stali jsme se součástí krizového týmu. Formulovali jsme podmínky provozů restaurací s ohledem na zdraví zákazníků i zaměstnanců, ale i s ohledem na provozní možnosti stravovacích zařízení. Dosáhli jsme tak i jejich rychlejšího znovuotevření.

S využitím dat a analýz jsme apelovali na příslušná ministerstva o nutnosti vytvoření programu na podporu zaměstnanosti a jeho platnosti i po znovuotevření provozů. Byly spuštěny programy Covid uzavřené prostory či Covid nájemné, který využilo až 50% restaurací na našem trhu. Podařilo se, že řada měst a obcí prominula poplatky za předzahrádky. Podporu od vlády získaly OSVČ i malá s.r.o.

Předkládali jsem pozměňovací návrhy a podařilo se nám prosadit snížené DPH pro nápoje a pokrmy v restauracích, nejprve z 21 % na 15 % a následně i na současných 10 %. Otevřeli jsme tolik obávané téma stravenek – vládou byl schválen návrh na přímý finanční příspěvek ke mzdě jako alternativa stravenek.

Mnohé se podařilo v oblasti potravinového práva, dosáhli jsme i několik výjimek pro restaurace v oblasti evropkých nařízení (výjimky z Direktivy o plýtvání s potravinami, akrylamidy, GDPR atd.).

Společné zájmy členů prosazujeme také na krajských úrovních prostřednictvím krajských sekcí AHR ČR.

Mediálně zviditělňujeme sektor HORECA jako důležitou součást naší ekonomiky (bezmála 500 mediálních výstupů AHR ČR za rok 2021).

Informujeme Vás

S předstihem poskytujeme informace o legislativě, vyhláškách a vznikajících předpisech, které ovlivňují Vaše podnikání.

Zabýváme se tématy, která Vás nejvíce zajímají – dopady mimořádných opatření na provozy, dotační programy, nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, problematika zahraničních pracovníků, kolektivní správa a autorské poplatky, DPH, daňový systém, elektronická evidence tržeb, místní poplatky, alkohol a tabák, ochrana osobních údajů, ochrana spotřebitele, vzdělávání, regulace, komerční podnikání státem dotovaných zařízení, stravenkové systémy, digitalizace, potravinové odpady a jednorázové plasty, akrylamidy a veškeré nové regulace týkající se našeho oboru.

Členům poskytujeme vstup do interní části webu www.ahrcr.cz s přístupem k veškerým podkladům, jako jsou metodiky a výstupy ze studií a analýz.

Vydáváme zpravodaj AHR Forum, Newsletter AHR ČR, Newsletter dodavatelů AHR ČR.

Nejaktuálnější informace sdílíme prostřednictvím pravidelného mailingu.

Poradíme Vám

Komplexní podpora v době pandemie – přehled a praktický výklad všech relevantních nařízení a dotačních programů, doporučení a vhodné postupy, zprostředkování doplňujících informací od ministerstev, tlumočení aktuální situace a potřeb členů AHR ČR vládě, odpovědi na Vaše dotazy.

Pomáháme vám jednotně prezentovat důraz kladený na bezpečnost hostů i zaměstnanců a dodržování hygienických zásad v tomto období prostřednictvím programu Stay Safewww.staysafecr.eu.

Aktivní pomoc proti riziku zvýšených sankcí – v přípravách – balíček služeb, které pomohou na různé úrovni řešit stále se komplikující a měnící povinnosti v oblastech hygieny, bezpečnosti potravin, BOZP, PO, deratizace a dezinfekce, sanitace atd. + Horká linka pro členy zdarma, přičemž nabízíme poradenství při řešení sporných zjištění kontrolních orgánů.

Bleskový audit – prohlídka provozu a poradenská činnost.

Nabízíme členům metodickou podporu v řadě oblastí. Zpracováváme šablony předpisů, které jsou připraveny k okamžitému použití. Týkají se provozních, ubytovacích i organizačních řádů.

Šablony opatření na ochranu osobních údajů vyžadované ÚOOÚ, metodika k prodeji alkoholu, zveřejňování alergenů. Organizujeme semináře k aktuální problematice.

Nabízíme mnoho v oblasti školení zaměstnanců od obsluhy hostů a komunikační dovednostíi po aktivní prodej aj. Nový koncept vzdělávací Akademie AHR ČR navazující na dlouholetou tradici. Kurzy vypisujeme také na míru. Pro členy AHR ČR platí zvýhodněné ceny. Více informací je k dispozici na www.akademieahr.cz.

Zodpovídáme dotazy našich členů na nejrůznější témata, a to i s podporou advokátní kanceláře, zprostředkováváme zkušenosti kolegů.

Ušetříme Vám

Exkluzivně pro své členy zajišťujeme komplexní správu s administrací autorských poplatků a úspory u OSA a INTERGRAM, které Vám můžeme konkrétně vyčíslit. Sleva až 20 % z ceníkových cen kolektivních správců pro veřejné prostory, agenda je zpracovávána online. Podpoříte se navzájem, protože čím je nás více, tím méně platíte.

Zajišťujeme exkluzivní slevy u našich garantovaných dodavatelů pro gastronomická zařízení bez rozdílu velikosti.

Zprostředkujeme volné vstupenky na partnerské veletrhy.

Propagujeme Vás

Podporujeme a propagujeme všechny naše členy na veletrzích, výstavách a gastronomických akcích, online, na FB, na webech destinačních společností a informačních center.

Získáte možnost zapojit se prostřednictvím krajských sekcí do ovlivňování podnikatelského prostředí ve Vašem kraji.

Na Akcích AHR ČR (Roadshow, Konference...) navážete kontakty s ostatními podnikateli ze stejného oboru.

Není to jen o nás

Jsme zřizovatelem Nadace AHR ČR, jejímž prostřednictvím restauratéři a hoteliéři podporují děti z dětských domovů při studiích našeho oboru.

Každoročně oceňujeme ty nejlepší z našeho oboru ve vybraných kategoriích – www.cenyahr.cz.

Sdílíme zkušenosti z oblasti odpovědného podnikání.

 

ČLENSTVÍ v AHR ČR je roční, cena závisí na velikosti dané provozovny. Ceník je zveřejněn na http://www.ahrcr.cz/pro-cleny/

Standardní členství:

restaurace a ubytovací zařízení do 10 pokojů – 2200 Kč/rok

ubytovací zařízení do 20 pokojů – 3400 Kč

ubytovací zařízení do 50 pokojů – 9800 Kč

ubytovací zařízení do 100 pokojů – 20 000 Kč

 

Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?