Výhody členství v AHR ČR pro restaurace

Prosazování společných zájmů , získávání informací  a finanční úspory jsou vnímány jako jedny z nejdůležitějších výhod členství. Nemusíte ztrácet čas vyhledáváním informací, my to uděláme za Vás.

 

Prosazujeme společné zájmy:

Jsme relevantní partnerem veřejné správy. V době Covid jsme jasně formulovali potřeby našeho odvětví. Byli jsme součástí krizového týmu. Formulovali jsme podmínky provozů restaurací s ohledem na zdraví zákazníků i zaměstnanců, ale i s ohledem na provozní možnosti stravovacích zařízení. Dosáhli jsme jejich rychlejšího znovuotevření. S využitím dat a analýz jsme apelovali  na příslušná ministerstva o nutnosti vytvoření programu na podporu zaměstnanosti a jeho platnosti i po znovuotevření provozů ( nyní program Antivirus platný do srpna, vláda jedná o prodloužení). Podařilo se vytvořit program Covid nájemné, kterého využívá až 50% restaurací na našem trhu. Podařilo se, že řada měst a obcí prominula poplatky za předzahrádky. Podporu od vlády získali osvč i malá sro.  Mediálně zviditelňujeme HORECA jako důležitý sektor naší ekonomiky (316 mediálních výstupů AHR od března do června 2020 )

Předkládali jsem pozměňovací návrhy a podařilo se nám prosadit snížené DPH pro nápoje a pokrmy v restauracích, nejprve z 21% na 15% a následně i na současných 10%. Otevřeli jsme tolik obávané téma stravenek - vládou byl schválen návrh na přímý finanční příspěvek ke mzdě jako alternativu stravenek.

Mnohé se podařilo v oblasti potravinového práva, dosáhli jsme i několik vyjímek pro restaurace v oblasti evropkých Nařízení ( vyjímky z Direktivy o plýtvání s potravinami, akrylamidy, GDPR atd. )

Hlavním posláním AHR ČR je lobying a prosazování zájmů podnikatelů v pohostinství. K prosazování stanovisek však musíme mít oporu v množství zastupovaných subjektů. Také proto věnujeme velkou pozornost vytváření výhod exklusivně pro ty, kteří jsou členy AHR ČR.

Informujeme Vás

s předstihem o legislativě, vyhláškách a vznikajících předpisech, které ovlivňují Vaše podnikání. V současné době připomínkujeme a zabýváme se:

DAŇOVÝ SYSTÉM – prosazená snížená sazba 10 % DPH pro restaurace (pokrmy, nealkoholické nápoje, točené pivo)

POPLATKY KOLEKTIVNÍM SPRÁVCŮM OSA A INTERGRAM– sazby, cenotvorba, obsazenost, hromadná smlouva pro členy, zajišťujeme administrativu za platby OSA a INTERGRAM s celkovou 40% slevou z ceníkových cen na pokoje, 20% pro restaurace

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ– vytvořena metodika a šablony pro členy, které vyhovují požadavkům na zavedení GDPR, šablony zdarma

EET – podmínky a specifika, dodavatelé systémů, šablony interních předpisů pro zaměstnance při EET

TRH PRÁCE - požadavek po vládě na otevření trhu práce pro země mimo EU + zjednodušení vydávání pracovních povolení

KOHOUTKOVÁ VODA ZDARMA - prosazeno, aby restaurace mohly nabízet kohoutkovou vodu svým zákazníkům za poplatek

PODPORA SNIŽOVÁNÍ jednorázových plastů v pohostinství

STRAVENKOVÉ SYSTÉMY – zhodnocení současného stavu, komunikace s členskými restauracemi ve věci dalších kroků – cíl: snížení nákladů a administrativy restaurací na přijímání stravenek,  podpora návrhu na nahrazení stravenek ekvivalentně zvýhodněným benefitem v podobě finančních příspěvků

KOMERČNÍ PODNIKÁNÍ STÁTEM DOTOVANÝCH ZAŘÍZENÍ – nekalé praktiky některých dotovaných zařízení, dumping cen - jídelny, koleje

DIREKTIVA PLÝTVÁNÍ S POTRAVINAMI – cíl:  minimalizace regulací pro restaurace, vytvořena metodika pro členy AHR

AKRYLAMIDY – cíl: ponechat národní opatření, neregulovat na evropské úrovni, odstranit další administrativní zátěž pro restaurace

OCHRANA SPOTŘEBITELE - povinné zveřejňování informací o ČOI směrem k hostům

OPRÁVNĚNOST ÚČTOVÁNÍ STORNA  - možnosti účtování storno poplatků za rezervace

to není vše, další výhody jsou níže

Poradíme Vám

HOT LINE pro členy AHR zdarma – dotazy členů řešící požadavky státních kontrolních orgánů
+ dobrovolně balíček služeb, které pomohou na různé úrovni řešit stále se komplikující a měnící povinnosti v oblastech hygieny, bezpečnosti potravin, BOZP, PO, Deratizace a desinfekce, Sanitace atd.

Nabízíme METODICKOU PODPORU PRO ČLENY V ŘADĚ OBLASTÍ. Zpracováváme šablony předpisů, které jsou připraveny k okamžitému použití. Týkají se provozních, ubytovacích, organizačních řádů.
Šablony opatření na ochranu osobních údajů vyžadované ÚOOÚ, metodika k prodeji alkoholu, zveřejňování alergenů. Organizujeme semináře na aktuální problematiku.

Exkluzivně pro své členy zajišťujeme ADMINISTRACI AUTORSKÝCH POPLATKŮ PRO OSA A INTERGRAM, za hromadné členské ceny, úspory můžeme konkrétně vyčíslit. Úspory cca 20 % ceníkových cen kolektivních správců pro veřejné prostory, 40% pro hotelové pokoje, agenda zpracovávána online. Podpoříte se navzájem, protože čím je nás více, tím méně platíte.

Nabízíme PORADENSTVÍ při řešení sporných zjištění kontrolních orgánů.

Zajišťujeme exklusivní SLEVY NAŠICH GARANTOVANÝCH DODAVATELŮ pro gastronomická zařízení bez rozdílu velikosti.

Prosazujeme SPOLEČNÉ ZÁJMY našich členů aktuálně v otázkách– nižší sazba DPH pro restaurace, zjednodušený výběr daní, rovný přístup a kompetence kontrolních orgánů, komerční podnikání státem dotovaných zařízení, režim kouření a prodeje alkoholu, rozhlasové a TV poplatky.

Nabízíme mnoho v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ od obsluhy hostů, komunikačních dovedností, aktivní prodej atd.  Nový koncept vzdělávací AKADEMIE AHR ČR navazující na dlouholetou tradici. kurzy vypsané i na míru, členské ceny www.akademieahr.cz.

Zapojení se do činnosti krajských sekcí nebo gastronomické sekce  AHR ČR.

a to ještě není všechno, čtěte dále

Podporujeme Vás

PODPORUJEME A PROPAGUJEME všechny naše členy na veletrzích, výstavách a gastronomických akcích, online, na FB, na webech destinačních společnostech a informačních centrech.

ZÍSKÁTE KONTAKTY. Prosazujeme společné zájmy členů na krajských úrovních prostřednictvím krajských sekcí AHR ČR. Získáte možnost zapojit se do ovlivňování podnikatelského prostředí ve Vašem kraji. Navážete kontakty s ostatními podnikateli ze stejného oboru.

POMÁHÁME VÁM najít zaměstnance. Spustili jsme program Cestujeme s AHR, ve kterém členové a jejich zaměstnanci mohou využívat členské ceny za ubytování po celé ČR (cca 30 000 zaměstnanců).

Navíc získáte: měsíčně Zpravodaj AHR Fórum se všemi informacemi,  vstup do členské části webu www.ahrcr.cz s přístupem ke všem materiálům, Newsletter AHR ČR, Newsletter dodavatelů AHR ČR, výstupy ze studií a analýz, volné vstupenky na veletrhy.

Není to jen o nás

Myslíme na Vaše zaměstnance – máme program cestování po ČR za zaměstnanecké ceny mezi členskými zařízeními – CESTUJEME S  AHR (www.czechadvisor.cz).

Společně pomáháme dětem z dětských domovů. Investujeme do jejich vzdělání i prostředí, kde žijí. Jsme zřizovatelem NADACE AHR ČR (www.nadaceahr.cz).

Každoročně OCEŇUJEME TY NEJLEPŠÍ v několika kategoriích – od mladých manažerů až po zkušené hoteliéry. Od velkých společností až po malé restaurace a penziony. Můžete se přidat www.cenyahr.cz. Členství je příležitostí poznávat nové kolegy i scházet se s těmi stávajícími.

Jak s Vámi komunikujeme

Jsme tu pro Vás kdykoli na e-mailu, telefonu a chatu. Máte exklusivní přístup do intranetu k aktuálním materiálům. Veškeré informace sdílíme na Facebooku, Instagramu a LinkedIn. Jste zařazeni do naši databáze pro informační mailing, zasíláme monitoring médií, newsletter a newsletter s nabídkou partnerů. Jednou za dva měsíce naleznete ve schránce zpravodaj AHR Fórum. Potkat se s námi můžete na akcích, Roadshow, golfu nebo na výroční konferenci. Abychom Vám byli blíže, scházíme se pravidelně na jednání krajských sekcí v regionech.

PRACUJEME SPOLU. SPOLU S VÁMI. NAPIŠTE SI O VÍCE INFORMACÍ A ZJISTĚTE JAK TO FUNGUJE. A POKUD JSTE SE JIŽ ROZHODLI, ZAREGISTRUJTE SE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH.Staňte se členem Asociace hotelů a restaurací České republiky
CHCI SE STÁT ČLENEM

Chcete ušetřit na poplatcích OSA a Intergram? Chcete, aby Vaše ubytovací  a stravovací zařízení hrála první ligu? Chcete mít možnost připomínkovat zákony, jež ovlivňují Vaše podnikání? Potřebujete přihrát více klientů a více zviditelnit Vaše zařízení? Nechcete ztrácet čas vyhledáváním všech nových předpisů a zákonů? Chcete získat novou inspiraci a zkušenosti od svých kolegů?